Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Czy muszę podpisać umowę przed rozpoczęciem kursu?
  Tak, przed pierwszymi zajęciami trzeba podpisać umowę określającą szczegóły kursu.
 2. Czy mogę mieć próbne zajęcia?
  Tak, można skorzystać z jednych 60-minutowych bezpłatnych zajęć próbnych.
 3. Na jak długi okres muszę podpisać umowę?
  Najkrótsza umowa podpisywana jest na okres 1, 3 lub 4 miesięcy, w zależności od wybranego kursu.
 4. Czy mogę wypowiedzieć umowę w trakcie jej trwania?
  Tak, lecz obowiązuje okres wypowiedzenia trwający 1 miesiąc, liczony od początku kolejnego miesiąca. Przykładowo: umowa wypowiedziana 10 maja, przestaje obowiązywać 30 czerwca.
 5. Czy muszę określić stałą liczbę zajęć w miesiącu?
  W przypadku umowy "Stała 60" tak, w przypadku umowy "Open 60" nie.
 6. Co to jest umowa "Stała 60"?
  Umowa "Stała 60" to umowa ze stałą, określoną liczbą zajęć w miesiącu. Więcej informacji o tej umowie znajda Państwo tutaj: schoolout.pl/cennik
 7. Co to jest umowa "Open 60"?
  Umowa "Open 60" to umowa, w której nie ma stałej, określonej liczby zajęć w miesiącu. Więcej informacji o tej umowie znajdą Państwo tutaj: schoolout.pl/cennik
 8. Mam umowę "Stała 60", co w momencie gdy nie uda się zrealizować wszystkich zajęć przewidzianych w danym miesiącu?
  Niezrealizowane zajęcia trzeba odrobić do końca trwania umowy w terminie ustalonym wspólnie z lektorem. Zajęcia niezrealizowane do końca trwania umowy przepadają.
 9. Co w momencie gdy uzbiera się dużo zajęć do odrobienia?
  Można poświęcić jeden miesiąc wyłącznie na odrobienie zaległości. W tym miesiącu uczeń jest zwolniony z płatności.
 10. Czy w dni wolne od pracy odbywają się zajęcia?
  Jeżeli uczeń i lektor wspólnie wyrażą taką chęć, to jest to możliwe.
 11. Jak wygląda forma płatności?
  Obowiązuje płatność miesięczna, przelewem na numer rachunku wskazany w umowie. W przypadku kursów przygotowujących do egzaminu istnieje możliwość zapłaty całej kwoty z góry.
 12. Czy i kiedy mogę odwołać zajęcia?
  Tak, można odwołać zajęcia, ale trzeba to zrobić dzień wcześniej do godziny 20:00. Zajęcia odwołane po tym terminie uznaje się za zrealizowane.
 13. Komu dać znać gdy chcę odwołać zajęcia?
  Trzeba zawiadomić lektora telefonicznie.
 14. Czy muszę kupować podręczniki lub inne materiały?
  Nie, nie ma konieczności kupowania podręczników lub innych materiałów. Wszystkie materiały są zapewniane przez SchoolOut.
 15. Czy mogę zmienić lektora w trakcie trwania kursu?
  Uczeń ma prawo do żądania zmiany lektora bez podania przyczyny. Jeżeli uczeń po raz drugi zażąda zmiany lektora, zobowiązany jest do podania przyczyny.
 16. Na czym polega metoda nauczania stosowana przez SchoolOut?
  Informacje na temat metody nauczania znajdują się tutaj: schoolout.pl/metoda
 17. Gdzie odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się na ul. Piecewskiej 27 w Gdańsku w salkach 1.14 i 1.15.
 18. Czy istnieje możliwość dojazdu lektora do domu lub firmy?
  Tak, lecz jedynie na terenie Gdańska. Ponadto jest to uzależnione od dyspozycyjności lektora. SchoolOut nie gwarantuje, że w każdym przypadku lektor będzie w stanie dojechać na zajęcia we wskazane miejsce.
 19. Czy za dojazd lektora pobierana jest dodatkowa opłata?
  Nie, jeżeli lektor zgodzi się dojeżdżać na zajęcia, dojazd jest bezpłatny.
 20. Czy są rabaty i promocje?
  Informacje o wszystkich rabatach i promocjach znajdą się na stronie schoolout.pl
 21. Czy mogę dostać zaświadczenie o uczestnictwie w kursie?
  Tak, na życzenie ucznia SchoolOut wystawia imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
 22. Czy w trakcie kursu będą testy sprawdzające postępy w nauce?
  Tak, średnio raz w miesiącu jest pisemny test sprawdzający postępy.
 23. Czy prowadzone są tylko zajęcia indywidualne?
  Nie, uczymy też grupy. Jednak stworzenie grupy leży po stronie ucznia. SchoolOut przyjmuje tylko „gotowe” grupy.