Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Czy muszę podpisać umowę przed rozpoczęciem lekcji?
  Tak, przed pierwszą lekcją trzeba podpisać umowę.

 2. Czy mogę mieć próbną lekcję?
  Tak, można skorzystać z jednej 60 lub 45-minutowej, bezpłatnej lekcji próbnej.

 3. Na jak długi okres muszę podpisać umowę?
  W zależności od rodzaju umowy czas trwania wynosi 1 miesiąc (umowa OPEN 60) oraz 5 lub 10 miesięcy (umowa STAŁA 60).

 4. Czy mogę wypowiedzieć umowę w trakcie jej trwania?
  Tak, lecz jedynie w przypadku umowy STAŁA 60 trwającej 5 lub 10 miesięcy - obowiązuje wówczas okres wypowiedzenia trwający 1 miesiąc. W przypadku umowy OPEN 60 wystarczy, że uczeń nie podpisze aneksu przedłużającego umowę o kolejny miesiąc.

 5. Czy muszę określić stałą liczbę lekcji w miesiącu?
  Nie, nie trzeba określać stałej liczby lekcji w miesiącu. W przypadku umowy STAŁA 60 trzeba wykorzystać wszystkie lekcje do końca trwania umowy. W przypadku umowy OPEN 60 sami decydujemy ile chcemy lekcji.

 6. Co to jest umowa "Stała 60"?
  Umowa "Stała 60" to umowa z określoną liczbą lekcji w semestrze, trwająca 1 lub 2 semestry (5 lub 10 miesięcy).

 7. Co to jest umowa "Open 60"?
  Umowa "Open 60" to umowa, w której sami decydujemy ile chcemy lekcji, trwająca najkrócej 1 miesiąc.

 8. Mam umowę "Stała 60", co w momencie gdy nie uda się zrealizować wszystkich lekcji do końca trwania umowy?
  Niestety lekcje, których nie uda się zrealizować do końca trwania umowy przepadają.

 9. Czy w dni wolne od pracy odbywają się lekcje?
  Jeżeli uczeń i lektor wspólnie wyrażą taką chęć, to jest to możliwe.

 10. Czy lekcje zawsze muszą być tego samego dnia o tej samej porze?
  Nie, ale dla lepszych efektów nauki jest to wskazane.

 11. Jak mam ustalić termin lekcji?
  Termin lekcji można ustalić kontaktując się telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio z przydzielonym lektorem.

 12. Jak wygląda forma płatności?
  Wszystkie opłaty przelewane są na numer rachunku bankowego wskazany w umowie.

 13. Kiedy mam dokonać płatności?
  W przypadku umowy STAŁA 60 obowiązuje płatność ratalna zgodnie z harmonogramem opłat, do 10 dnia miesiąca. W przypadku umowy OPEN 60 obowiązuje płatność na koniec każdego okresu rozliczeniowego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

 14. Czy i kiedy mogę odwołać zaplanowaną lekcję?
  W przypadku umowy STAŁA 60 nie można całkowicie odwołać lekcji, można natomiast przełożyć jej termin, ale trzeba to zrobić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zaplanowaną lekcję, w przeciwnym razie lekcja taka traktowana jest jako zrealizowana. W przypadku umowy OPEN 60 można odwołać zaplanowaną lekcję, jednak trzeba to również zrobić do godziny 20:00 dnia poprzedzającego lekcję.

 15. Komu dać znać gdy chcę zmienić termin lekcji?
  Trzeba zawiadomić bezpośrednio lektora telefonicznie albo sms-owo.

 16. Czy muszę kupować podręczniki lub inne materiały?
  Nie, nie ma konieczności kupowania podręczników lub innych materiałów. Wszystkie materiały są zapewniane przez SchoolOut.

 17. Czy mogę zmienić lektora w trakcie trwania umowy?
  Uczeń ma prawo zgłosić chęć zmiany lektora w trakcie trwania umowy, jednak jedynie w wypadku wystąpienia szczególnych sytuacji opisanych w umowie.

 18. Na czym polega metoda nauczania stosowana przez SchoolOut?
  Informacje na temat metody nauczania znajdują się tutaj: schoolout.pl/metoda

 19. Gdzie odbywają się zajęcia?
  Zajęcia odbywają się na ul. Piecewskiej 27 w Gdańsku w salkach 1.14 i 1.15. lub w formie on-line.

 20. Czy istnieje możliwość dojazdu lektora do domu lub firmy?
  Dojazd jest uzależniony od dyspozycyjności lektora. SchoolOut nie gwarantuje, że w każdym przypadku lektor będzie w stanie dojechać na lekcje we wskazane miejsce.

 21. Czy są rabaty i promocje?
  Informacje o wszystkich rabatach i promocjach znajdą się na stronie schoolout.pl

 22. Czy mogę dostać zaświadczenie na koniec nauki?
  Tak, na życzenie ucznia SchoolOut wystawia imienne zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach.

 23. Czy są testy sprawdzające postępy w nauce?
  Tak, średnio raz w miesiącu jest pisemny test sprawdzający postępy.

 24. Czy prowadzone są tylko lekcje indywidualne?
  Tak, oferujemy tylko lekcje indywidualne.

 25. W jakiej formie odbywają się lekcje w związku z pandemią?
  Namawiamy uczniów do skorzystania z opcji lekcji on-line. Zorganizowanie lekcji stacjonarnych jest uzależnione od aktualnie obowiązujących obostrzeń – w celu uzyskania bieżących informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.