Lekcje gramatyki

Lekcje są przeznaczone dla uczniów, którzy chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego. Ćwiczenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, co pozwala na utrwalenie zdobytej wiedzy. Zapewniamy wszystkie materiały, wsparcie doświadczonych lektorów oraz bezstresową atmosferę na lekcjach!