Kurs gramatyki angielskiej

Kurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego. Kurs obejmuje zagadnienia takie jak: przegląd czasów, szczególne użycia czasów, czasowniki modalne, zdania warunkowe, mowa zależna, strona bierna, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, kwantyfikatory (some, any…), przedimki (a, an, the) oraz różnice między gramatyką pisaną a gramatyką mówioną.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznych ćwiczeń gramatycznych pozwalających na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Zapewniamy wszystkie materiały, wsparcie doświadczonych lektorów oraz bezstresową atmosferę na zajęciach!

Poziom kursu jest ustalany indywidualnie z uczniem.

Istnieje możliwość zapisu na kurs w dowolnym momencie roku szkolnego.

Oferujemy dwa rodzaje umowy: ‘Stała 60’ oraz ‘Open 60’. Szczegółowy cennik znajduje się tu: schoolout.pl/cennik

Podane ceny dotyczą kursu indywidualnego. Nie prowadzimy zapisów do grup, natomiast istnieje możliwość stworzenia własnej grupy. SchoolOut przyjmuje tylko „gotowe” grupy. W przypadku zapisów grupowych prosimy o kontakt w sprawie ustalenia ceny kursu.

UWAGA – trwają zapisy na zajęcia!