Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), pragnę przekazać informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Języka Angielskiego SchoolOut z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 33G lok. 137 w Gdańsku, NIP 9570873824, dalej: „Administrator”. Administrator odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane ponieważ:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem przez Państwa, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na ciążący na Administratorze obowiązek prawny związany z rachunkowością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • przetwarzanie jest niezbędne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne i zarazem konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych przez Państwa uniemożliwi podpisanie umowy.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędnym dla należytego wykonywania umowy, w tym:

  • dane identyfikacyjne (m.in. numer PESEL, numer dowodu osobistego), dane dotyczące adresu zamieszkania, rachunku bankowego, dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego, adres e-mail)
  • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. dane adresowe, nazwa firmy, NIP, REGON).

Wskazane wyżej dane zostaną uzyskane na podstawie Państwa oświadczenia oraz przedstawionych dokumentów a także z portalu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Państwa dane mogą zostać przekazane innym osobom oraz podmiotom, które wykonują na rzecz Administratora lub w imieniu Administratora czynności niezbędne do wykonania umowy. W szczególności dotyczy to pracowników oraz podwykonawców świadczących usługi na rzecz Administratora, w tym w charakterze podmiotu przetwarzającego. Przykładowo, mogą to być lektorzy prowadzący Państwa kurs językowy, księgowość oraz zarządzający stroną internetową Administratora.

Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane organom, urzędom oraz innym podmiotom w wypadku obowiązku udostępnienia Państwa danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W każdym z tych przypadków zostanie dochowana najwyższa ostrożność oraz ochrona Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Na zasadach określonych przepisami prawa, mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. W powyżej wymienionych sprawach należy kontaktować się mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z ich przetwarzaniem.