Metoda komunikatywna jest najbardziej praktyczną formą nauki, ponieważ polega na porozumiewaniu się w codziennych sytuacjach, a największy nacisk położony jest na rozwój umiejętności mówienia, poprawę płynności oraz świadome używanie języka.

Nauka słownictwa odbywa się w kontekście, dzięki czemu słówka lepiej zapadają w pamięć a proces ich nauki nie jest żmudny i czasochłonny. Osobiste doświadczenia uczniów są bardzo ważne, ponieważ pozwalają „utożsamiać się” z językiem.

Równie ważny co język podręcznikowy jest język potoczny, z uwzględnieniem idiomów oraz elementów slangu, co umożliwia lepszą komunikację oraz podnosi pewność siebie uczniów. Rola języka ojczystego jest ograniczona do minimum, co sprzyja komunikacji w języku angielskim już od pierwszej lekcji.

Błędy są traktowane jako naturalny element nauki języka i są dopuszczalne jeżeli nie przeszkadzają w komunikacji, a celem nauki jest stopniowe zmniejszanie liczby popełnianych błędów.