Metoda komunikatywna jest najbardziej praktyczną formą nauki języka, gdyż opiera się na używaniu języka w codziennych sytuacjach, w różnych kontekstach oraz przy użyciu autentycznych materiałów, takich jak artykuły prasowe, programy telewizyjne, audycje radiowe, piosenki, rozkłady jazdy itp.

  • Nacisk położony jest na rozwój umiejętności mówienia oraz świadome używanie języka, pracę w parach lub grupach oraz interakcję językową.
  • Ćwiczenia są zorientowane na płynność językową i obejmują takie elementy jak negocjowanie, kooperację lub osiąganie kompromisu w codziennych sytuacjach.
  • Nauka słownictwa odbywa się w kontekście, dzięki czemu słówka lepiej zapadają w pamięć a proces ich nauki nie jest żmudny i czasochłonny.

Równie ważny co język podręcznikowy jest język potoczny, z uwzględnieniem idiomów, gotowych fraz, zbitek językowych oraz elementów slangu i kultury języka, co umożliwia lepszą komunikację oraz podnosi pewność siebie kursantów.

Rola języka ojczystego jest ograniczona do minimum, co sprzyja komunikacji w języku angielskim już od pierwszych zajęć.

Następuje rezygnacja z mechanicznej nauki struktur gramatycznych oraz słownictwa w oderwaniu od kontekstu.

Błędy są traktowane jako naturalny element nauki języka i jeżeli nie przeszkadzają w komunikacji to są dopuszczalne.

Osobiste doświadczenia kursantów są bardzo ważne w procesie nauczania, ponieważ pozwalają „utożsamiać się” z językiem.

Metoda komunikatywna pozwala przełamać barierę językową, "rozgadać się" oraz nabrać pewności w posługiwaniu się językiem a przy tym dobrze się bawić na zajęciach.